Advies bij inventarisatie van de behoefte

Behoeftes vanuit de organisatie moeten worden vertaald naar een oplossing. Om tot een juiste oplossing te komen is het definiëren van de echte behoefte een must. Vaak worden behoeftes gecommuniceerd naar IT of Inkoop, terwijl het achterliggende doel niet wordt meegenomen in het vervolgproces.

Bizworx heeft de ervaring, het netwerk en de technische kennis in huis om u te helpen in dit proces. Wij gaan in gesprek met de stakeholders van uw organisatie van het project om tot de kern van de uitdaging(en) te komen. De resultaten en het advies hiervan worden in een document aangeleverd.

Bizworx kan in het advies ook onafhankelijk de verschillende leveranciers aanraden indien u dit nodig acht. Het uiteindelijke doel van deze dienst is het voorkomen van het aanschaffen van oplossingen die niet voldoen aan de behoefte of het besparen van tijd door ervoor te zorgen dat de eerste aangeboden oplossingen correct zijn.

Technische evaluatie van de geboden oplossingen

Indien de eerste stappen van het inkoopproces zijn doorlopen en uw organisatie heeft één of meerdere aanbiedingen van oplossingen verkregen dan kan Bizworx deze oplossingen technisch evalueren. Wij onderzoeken in een aantal fases of de oplossing in uw processen past, technisch mogelijk is of uitdagingen zal geven. 

Ook zullen wij de schaalbaarheid, continuïteit en de veiligheid van de geboden oplossing toetsen. Na deze evaluatie zal Bizworx een onafhankelijk advies uitbrengen waarin buiten bovengenoemde toetsing, een eventuele optimalisatie en/of alternatief zal worden besproken. Het uiteindelijke doel van deze dienst is het voorkomen van het aanschaffen van oplossingen die niet optimaal zijn voor uw organisatie en dat uw maximale waarde haalt uit uw investering.

Onafhankelijk investerings onderzoek

De perfecte oplossing voor uw behoefte is gevonden en getest. U bent klaar om uw geld te investeren in deze oplossing. Dit is een ultiem moment om de commerciële kennis van Bizworx in te zetten. Met ons netwerk, ervaring en kennis bij de belangrijkste fabrikanten en distributeurs, zorgen wij er voor dat uw aanbieding onafhankelijk commercieel getoetst wordt.

Ook is het mogelijk om voordelige leasetarieven te realiseren indien dit wenselijk is. Het uiteindelijke doel van deze dienst is ervoor te zorgen dat uw organisatie de beste condities verkrijgt voor de uiteindelijke levering en investering van de beste oplossing.

Close Menu