Advies bij inventarisatie van de behoefte

Behoeftes vanuit de organisatie moeten worden vertaald naar een oplossing. Om tot een juiste oplossing te komen is het definiëren van de echte behoefte een must. Vaak worden behoeftes gecommuniceerd naar IT of Inkoop, terwijl het achterliggende doel niet wordt meegenomen in het vervolgproces. Bizworx heeft de ervaring, het netwerk en de technische kennis in huis om u te helpen in dit proces. Wij gaan in gesprek met de stakeholders van uw organisatie van het project om tot de kern van de uitdaging(en) te komen. De resultaten en het advies hiervan worden in een document aangeleverd. Bizworx kan in het advies ook onafhankelijk de verschillende leveranciers aanraden indien u dit nodig acht. Het uiteindelijke doel van deze dienst is het voorkomen van het aanschaffen van oplossingen die niet voldoen aan de behoefte of het besparen van tijd door ervoor te zorgen dat de eerste aangeboden oplossingen correct zijn.